Nyhet från Solenerginyheter.se

Den nya solcellshandboken från SEK Svensk Elstandard ger råd och anvisningar för en säker och tillförlitlig installation. Den innehåller fakta om dimensionering och komponentval och om installation, inkoppling och drifttagning.

I ett enkelt och överskådligt format ger handboken vederhäftig information som bygger på elinstallationsreglerna, på europeiska standarder och på praktiska erfarenheter. Handboken vänder sig i första hand till projektörer, installatörer och besiktningsförrättare.http://www.solenerginyheter.se/20190201/1242/ny-handbok-om-solceller-fran-sek