Regeringen berättade idag, den 8 april,  att de tillskjuter 300 miljoner kronor extra i vårändringsbudgeten till solcellsstödet. Det innebär att den totala budgeten nu är 736 miljoner kronor för 2019.

 

Regeringen beslutade i torsdags om den nya förordningen som sätter stödnivån till 20 procent för både privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. Den nya nivån gäller alla som står i kön och förordningen träder ikraft redan den 1 maj. Det innebär, enligt vår bedömning, att Energimyndigheten väldigt snart kan börja fördela ut pengar igen och att Länsstyrelserna kan börja bevilja stöd till de som står kön. Den utökade budgeten i kombination med den lägre stödnivån innebär att det kan byggas solelanläggningar för 3,7 miljarder under 2019. Det innebär att solelmarknaden växer med mer än 50 procent även 2019.

 

Regeringen kommer skjuta till 300 miljoner extra till solcellsstödet i sin vårändringsbudget, vilket innebär att den totala budgeten för 2019 blir 736 miljoner. Inte riktigt den nivå vi ursprungligen hade hoppats på, men under förutsättningarna en förbättring.

Beslutet borgar för en fortsatt marknadstillväxt

Detta innebär att solcellstödet kommer bidra till investeringar i solceller på en liknande nivå som under 2018. Detta eftersom en budget på 1085 miljoner och 30 % stödnivå ger en total teoretisk investering i solceller på 3617 miljoner för 2018, medan en budget på 736 miljoner och en stödnivå ger total teoretisk investering på 3680 miljoner. Räknar man med en prisutveckling under 2019 samt att vissa projekt installeras utan solcellsstödet pekar det mot en fortsatt marknadstillväxt under 2019.

 

Kommande förväntade förändringar i förordningen

 

Angående hur förändringarna kommer att genomföras har Svensk Solenergi från officiellt håll fått följande besked: 

 

  1. Maxbeloppen på 1,2 miljoner kronor per anläggning och 37 kr/W kommer vara kvar som dem är. Dock kommer maxbeloppet 90 kr/W för hybridsystem att sänkas.
  2. Den nya förordningen kommer införas den 1 maj.
  3. Det är beslutsdatum som kommer avgöra vilken stödnivå en sökande är berättigad till.

Det sistnämnda innebär alltså att det inte är ansökningsdatum som bestämmer stödnivån, vilket leder till att de som sökt solcellsstödet under 2018 och början av 2019, men inte fått sitt besked från Länsstyrelsen ännu (och får sitt besked efter det att förordningen ändrats), kommer blir berättigade ett stödbelopp som utgår från en stödnivå på 20%.

 

Nackdelen med denna ordning är de som gått vidare med sin solcellsinstallation utan att invänta besked från Länsstyrelsen kommer få mindre än vad de kanske räknat med, vilket kan leda till besvikna solcellskunder.

 

Fördelen är att de 736 miljoner som nu finns budgeterade för 2019 kommer räcka till fler av all dem som väntar på besked.