Preliminära marknadssiffror visar att den globala solcellsmarknaden stabiliserades under 2018. Totalt installerades cirka 100 GW under 2018, vilket kan jämföras med 98,9 GW under 2017.

Att marknaden inte fortsatte att växa nämnvärt under 2018 beror på att den kinesiska marknaden minskade från 53 GW under 2017 till 45 GW under fjolåret. Den troligtvis tillfälliga tillbakagången av den kinesiska marknaden kompenserades ifjol av större installationsvolymer i andra delar av världen. Bland de växande marknaderna är det värt att notera Indien (10,8 GW), Australien (3,8 GW), Mexiko (2,7 GW) och Korea (2,0 GW).

Den totala installerade solcellskapaciteten i världen har numera passerat 500 GW. Denna kapacitet stod för ungefär 2,6 % av den totala elproduktionen i världen 2018

Klicka för att läsa hela rapporten.