Vid årsskiftet fanns 44 000 solcellsanläggningar i Sverige och installerad effekt från nätanslutna solcellsanläggningar var 698 MW – en ökning på cirka 70 procent sedan förra året.

Den installerade effekten från nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige uppgick till 698 MW. Det är en ökning med 287 MW jämfört med året innan. Antalet anläggningar uppgick till nästan 44 000, en ökning med nästan 19 000 sedan ett år tidigare och med 34 000 sedan 2016.

De kommunerna med störst installerad effekt är storstadskommunerna Göteborg, Uppsala, Stockholm och Linköping. Var och en hade en installerad effekt på över 15 MW vid slutet av 2019. Det är främst storstadskommuner som växer mest.

Läs hela artikeln hos Energimyndigheten eller gå direkt till rapporten Statistik om nätanslutna anläggningar