Senergia lanserar nu en egenproducerad montagehandbok för infästning av solpaneler.
Det är stora kunskapsluckor som finns ute på marknaden, vi vil göra vårt för att bidra till den fortsatta utbildningen i branschen men också för att höja kvalitén i installationerna som görs. Anläggningarna skall ju sitta uppe i 25-30 år” berättar författaren av handboken, tillika Senergias utbildningsansvarig Tim Ljunggren.

Några frågor till Tim Ljunggren som skrev boken:

Varför skrevs handboken?
Handboken togs fram för att belysa de många metoder som finns för infästning av solpaneler. Syftet är att ur ett brett perspektiv och oberoende av montagetillverkare illustrera och visa de olika infästningsmetoderna ser ut på olika tak. Jag själv gillar guider och lathundar, och jag hoppas att installatörerna kan använda många av de bilderna och illustrationerna som finns för att bättre förstå hur en korrekt infästning görs.

Till vem riktar sig handboken?
Handboken riktas till de många installatörerna runt om i landet som arbetar dagligen med att montera solenergi. Jag tror dessutom att en del intressenter, exempelvis slutkunder kan också läsa handboken för att höja sin egen beställarkompetens.

Det finns flera handböcker och dokument där ute som beskriver hur man installerar. Finns det behov av en till?
Ja, definitivt! Många av böckerna som finns har några år på nacken. Det händer mycket i branschen och det finns en hel del tyckande men inte så mycket konsensus. Men självklart är ingen handbok heltäckande, se den här handboken som ett komplement till inhämtning av information. Detta är ett sätt att göra den branschstandarden mer lättillgänglig åt Senergias kunder, men också övriga intressenter.

Senergia är med i framtagandet av SIS handbok.

Du har ju faktiskt också fått en del kritik för att göra boken tillgänglig för alla, berätta gärna mer om det!
Ja det var faktiskt Robert Lee på WSP som vi hade ett utbildningssamarbete i en kurs vi kallade Regelrätt Montage som inte alls tyckte jag skulle släppa handboken till allmänheten. Jag håller med honom till viss mån. För det första är det behörighetskrävande att installera solpaneler och inget man vill privatpersoner skall göra på egna villan. Men som jag ser det är det bättre att höja kunskapen och installationsnivån generellt än försöka stoppa de som vill installera själva. Kunskapen till branschfolket och den nyttan kommer långt överstiga nackdelarna.

 

 Ladda ner boken här