Det pågår en livlig debatt i solcellsverige hur en korrekt installation av solceller skall göras och vi på Senergia kommer fortsätta hjälpa till att belysa dessa viktiga frågor. Detta inlägg kommer helt vikas till kabeldragning och kabelförläggning vid solcellsinstallationer. Vi kommer längre fram i teknikbloggen återkomma till kabeldragning, exempelvis vid ballastsystem och markinstallationer!

Särskilda krav

 1. Då en solcellsanläggning installeras vid ett lantbruk gäller djurlagstiftning och således mycket striktare krav för elinstallationer i allmänhet och solcellsinstallationer i synnerhet. Mer info LBK: LÄNK,

Krav från försäkringsbolag
Ett försäkringsbolag är en fritt agerande enhet på marknaden och det är upp till respektive försäkringsbolag att bevilja en eventuell försäkring till en fastighet med en solcellsinstallation. Det är inte deras skyldighet att erbjuda en sådan. För att vissa försäkringsbolag skall tillåta fastighetsägare att ha sin fastighet (solcellerna ses ofta som en del av fastigheten) försäkrad hos bolaget kan ibland speciella krav ställas. Dessa krav är specifika för respektive försäkringsbolag. Mer info Länsförsäkringar: LÄNK. För de som är extra intresserade om LFs krav har Senergia haft ett webinarium som är fritt tillgängligt via denna Länk

Vad säger standarden?

712.521.101 Kablar på likströmssidan ska väljas och monteras så att risken för jordfel och kortslutningar minimeras.
Detta ska uppnås genom användning av:

 • enledarkablar med icke-metallisk mantel, eller
 • isolerade enledare som är förlagda individuellt i isolerande rör eller kanal. Ledarna ska inte förläggas direkt på yttertaket.

Handbok 457: Vid planeringen av kabelförläggning på tak ska slingor undvikas då sådana ökar risken för störningar och induktion från åska. Detta görs genom att plus och minusledaren förläggs nära varandra.

Handbok 457: kabelförläggningen ska utföras så att det inte kan bli kortslutning mellan plus och minus. Tänk särskilt på platser där det finns vassa kanter och där kablarna passerar genom olika genomföringar, dessa ska helst vara separata för plus och minus

Vad säger Länsförsäkringars Faktablad 27?

Eftersom många bränder, brandtillbud och driftstörningar orsakas av skadade kablar är det viktigt att man förlägger dem så att skaderisken minimeras. Av den anledningen och med hänvisning till risker för stående ljusbåge ska strängkablar för plus respektive minus på DC sidan förläggas pol-separerade vid samtliga genomföringar och andra utsatta områden. Rekommenderat avstånd ca 10 centimeter. Kablarna får inte förläggas direkt mot eller på yttertaket enligt SS4364000, 712.521.101. Dessutom gäller på lantbruk att om man förlägger kablar som inte är gnagarsäkra, så måste de på utsatta ställen skyddas med OMG-rör, kabelskydd av plåt eller liknande. Skydden ska vara varmförzinkade eller korrosionsskyddade på annat sätt. Kablar kan även kortslutningsskyddas genom sitt förläggningssätt.

Polseparering

Polseparering innebär att likströmskablarnas plus och minus (även kallade poler) förläggs separat och med ett avstånd mellan dom. Polsepareringen gör att vid ett eventuellt kabelbrott kortsluts inte plus och minus, där det i teorin kan bli upp emot 1000V. Polseparering krävs vid en lantbruksinstallation. Länsförsäkringar exempelvis rekommenderar ca 10cm avstånd mellan plus och minuskablarna. Det rekommenderas att polerna hålls separata vid genomföringar eller vid utsatta områden (exempelvis vassa kanter) oavsett om det är en lantbruksinstallation eller inte. Senergias rekommendation är att polseparera alla solcellsinstallationer där det är möjligt.

FAQ Polseparering

 1. Måste jag polseparera vid installation på en villa eller industri?
  Inget sådant krav finns.
 2. Om jag skall dra mina kablar X antal meter i marken i ett rör, måste jag då polseparera?
  Endast om det är en lantbruksinstallation.
 3. Måste genomföringar polsepareras på min villa om jag har Länsförsäkringar som försäkringsbolag?
  Ja, enligt LFs Faktablad 27 skall genomföringar och andra utsatta områden så som vassa kanter polsepareras minst 10cm.

Antennverkan

För att minimera antennverkan och EMC-problematik skall loopar undvikas. Detta innebär att returledaren skall dras tillbaka. Detta gör att arean mellan plus och minus minimeras. Mer om antennverkan kommer i ett senare blogginlägg!

Dubbla budskap?

Skall kabeln då polsepareras om det ökar arean mellan plus och minuskabeln, samtidigt som det bidrar negativt till EMC-problematiken? Svaret är egentligen ganska enkelt, vinsten av att polseparera överväger den ökade problematiken med EMC. Det vill säga om man som installatör polseparerar med ca 10 centimeters mellanrum bidrar det till en säker installation och man kommer också uppfylla EMC-direktivet.

 

Kabeldragning

Tak med pannor

Kablar som dras mellan sektioner och ner från taket förläggs i flexsslang.
Flexslangen kan antingen stripeas eller klamras mot läkten.

Figur 1. Polseparering i praktiken. Bild: Solgruppen Norden

Plåttak

Beroende på vilken typ av plåttak som det är finns olika metoder att fästa kabeln. Exempelvis kan håljärn användas för att stripea fast kabeln när man går mellan skenor. Det ger både kablen dragavlastning men också något som man som installatör kan använda för att stripa runt. 

Figur 2. Kabeldragning på plåttak. Bild Sesol.

Om så kallade kortskenor används kan kabeldradningen vara problematisk då man som installatör inte har någon längsgående skena at fästa kabeln i. Montagetillverkaren Van der Valk har löst detta genom att ha en låg kabelstege som ryms under kortskenan. Kabelstegen är endast 35mm hög vilket gör den ideal att använda på plåttak för att undvika hängande kablar.

Figur 3. Kabeldragning med kabelstege vid användande av kortskena

För bandtäckta plåttak skall falsklämmor som nyper fast i falsen användas för att hålla kablage på plats.
Styva rör används med fördel på denna taktyp.

Figur 4. Kabeldragning på bandtäckt tak. Bild IOS.

Ned från taket

Helst bör man som installatör undvika onödiga genomföringar och om man kan så bör man gå runt exempelvis takfoten för att gå ner med kabeln. Vidare längs fasaden bör kabelskydd användas. Var noggrann vid ev avslut och böjar att inte likströmskabeln skaver mot en vass kant.

Figur 5. Kabeldragning ner från tak.

Checklista Kabeldragning

 • Ingen kabel ligger emot yttertaket
 • Naken kabel är stripead minst var 30:e centimeter. Kabel i flexrör minst var 70:e centimeter.
 • Utsatta delar med vassa kanter eller vid genomföring polseparerats
 • Kablar är dragavlastade
 • Börjradier på kablage solpaneler och eventuella optimerare är enligt tillverkarens anvisningar
 • Flexslang, stripes, kablar och annat material är UV-beständigt