Senergia renodlar sin verksamhet

Marknadsinformation inför sommaren och hösten 2021
– Prognoser och framförhållning är enda sättet att trygga leveranser av material.

Vi vill kort informera om produktläget inför sommaren och hösten.

Läget på panelmarknaden är smått kaotisk nu under våren. Panelbristen i Europa är till en stor del orsakat av stoppet i Suezkanalen den 23 mars.

Efterfrågan överstiger tillgången. Det är många samverkande faktorer som påverkar tillgången och priserna på paneler.

Priserna på råvaror som glas, kisel, aluminium, stål har ökat drastiskt under året. Det är brist på halvledare. En förväntad prisökning på montagematerial kommer slå igenom inom kort och tillgängligheten kommer att försämras.

  • Kina – Den kinesiska inhemska marknaden är störst i världen och med den kinesiska regeringens nya ambitiösa mål prioriteras solparker för att få statligt stöd.
  • Indien – Marknaden i Indien går urstarkt
  • Suezkanalen – Fartyget som blockerade kanalen i en dryg vecka och hindrade flödet till Europa. Konsekvenserna i hamnar, terminaler och anslutningstransporter är dramatiska. Räkna med påverkan under hela Q2 och eventuella följder hela sommaren.
  • Platsbrist på fraktbåtar – Fraktpriser har både två och tredubblats och det är brist på fraktkapacitet.

Senergia arbetar med lång framförhållning och har en tät dialog med våra tillverkare. Solpaneler beställs med månaders framförhållning till prognostiserade volymer. Det mesta av leveranserna inför Q3 beställde vi i april.

Det förtjänar att upprepas – Prognos och framförhållning i en planerad supply chain är bästa sättet att trygga leveranser av material.

Vi ser kommande prisökningar redan från den 1 juni och 1 juli. Inför Q4 och den kommande vintern förutspås ytterligare prisökningar.
Aktuell information om vad som kan levereras, vad vi har på lager eller när det kommer finns på vår webshop b2b.senergia.se

Vi säger det igen:

Prognos och framförhållning är bästa sättet att trygga leveranser av material.