Globala solcellsmarknaden under 2018

Globala solcellsmarknaden under 2018

Preliminära marknadssiffror visar att den globala solcellsmarknaden stabiliserades under 2018. Totalt installerades cirka 100 GW under 2018, vilket kan jämföras med 98,9 GW under 2017. Att marknaden inte fortsatte att växa nämnvärt under 2018 beror på att den...
Förändringar i solcellsstödet

Förändringar i solcellsstödet

Regeringen berättade idag, den 8 april,  att de tillskjuter 300 miljoner kronor extra i vårändringsbudgeten till solcellsstödet. Det innebär att den totala budgeten nu är 736 miljoner kronor för 2019.   Regeringen beslutade i torsdags om den nya förordningen som...