Senergia er en rendyrket grossit

Vi jobber med logistikk og distribusjon av solenergiprodukter. Vi gjennomfører ingen installasjonsprosjekter.

Valg av leverandører

Vi velger leverandører basert på et flertall faktorer. Kvalitet er selvsagt viktig i seg selv, men også et viktig kriterium i forhold til pris.

En viktig kvalitetsindikator er 2019 PV Module Reliability Scorecard.

Utover våre krav om leveransesikkerhet, så ser vi etter leverandører som ligger bra til med sitt CSR-arbeide, vilket også viser seg i Solar Scoreboard.

Legg merke til at Solar Scoreboard ikke er en rankering av produktenes kvalitet, i tillegg til at den bygger på at produsentene selv rapporterer om sitt CSR-arbeid.

En annen interessant lister er Tier 1 – listen. Denne bygger ikke heller på produktenes kvalitet, men på produsentenes finansielle status.

Leveringssikkerhet

Det er ingen hemmelighet at bransjen har store problemer med lav leveransesikkerhet, og produsenter som i det hele tatt ikke klarer å levere på sine bestillinger.

Det finnes ingen garantier for at vi alltid har rett produkter på lager, men vi anser dette som svært viktig og legger mye av våre ressurser på å sette prognoser for framtidige leveranser.

Derfor setter vi stor pris på diskusjoner og samtaler med våre kunder, det vil si markedet, om hvordan deres prognoser ser ut. Bra og gjennomarbeidede prognoser gir en bedre varestrøm.

Om du er interessert i den framtidige prisutviklingen for solpaneler, kan du studere denne indeksen.

Allmenne leveransevilkår

Vi vet hvor viktig det er for det at din bestilling leveres til avtalt tid og til korrekt leveranseadresse.

Her kan du lese våre allmenne leveransevilkår.

Kontakt oss

Kontakt oss om du har spørsmål om solenergi eller andre relaterte emner. 

Stockholm
Gustav III:s Boulevard 1 b
169 72 Solna
Sverige

Helsinki
Bulevardi 30 B 1
00120 
Helsingfors
Finland

Oslo
Edvard storms gate 2
0166 Oslo
Norge

+46 08-211 000

Hva kan vi hjelpe deg med?

15 + 5 =