Senergia tar stora steg för en hållbar framtid

För att genomföra omställningen till ett koldioxidneutralt samhälle måste extremt stora mängder av nya produkter distribueras. Hela omställningen, att gå från ett fossilt beroende till elektrifiering med grön energi är en omställning inom alla områden. 150 års industrialisering och fossilt beroende ska inom en generation ersättas till ett klimatneutralt samhälle. Mängden och behovet av nya och anpassade lösningar och produkter är enormt.

 

Det erfordrar nya och bättre sätt att distribuera bla. solenergiprodukter. Senergia etablerar nu en ny distributionscentral i Jönköping. Ett 10 000 kvm stort lager som ensamt kan hantera dagens svenska tillväxt. Det är inledningen på en ny form av distribution. För solenergi, för omställningen och för att minska klimatavtrycket.

Senergia, har etablerat sig som en ledande nordisk distributör med helhetslösningar för solenergi, energilager och elbilsladdning. Omställningen till grön energi har skapat en snabb tillväxt som innebär att Senergia har expanderat geografiskt med försäljning till hela Norden, och växlar därför upp lagerytan i takt med att affären växer.
Genom att skapa starka partnerskap och hållbara lösningar har Senergia tillsammans med vår logistikpartner, Emotion Logistics, nu byggt klart vårt nya lager i Jönköping. Detta lägger grund för en stabil och trygg supply chain.

 

Nordens största lager för solenergi

 

Thomas Lithner, VD på Senergia AB berättar om satsningen: ”På 10 000 kvadratmeter får vi plats med solenergiprodukter motsvarande 40–50 megawatt, eller mer än 100 000 solpaneler. Tillsammans med annat material som växelriktare, batterier, montagematerial, elbilsladdare etc. Det blir Nordens största lager för solenergiprodukter”.

 

Under maj månad är det nya lagret operativt och det innebär att från lagret i Jönköping distribuerar Senergia produkter till kunder i Sverige och Norge. I och med det nya lagret räknar Senergia med att möta en stor del av den totala efterfrågan i Norden. Till Finland levererar Senergia i huvudsak från det finska lagret i Vantaa.

 

”Det här betyder otroligt mycket för oss. Sedan vi började bygga det här partnerskapet med Senergia hösten 2021 har jag insett vilken framtidsbransch solenergi är. Med den tillförsikt dehar i marknaden är jag säker på att det här är starten och plattformen för en fantastisk vidare utveckling för Senergias kunder i Norden, säger Markus Kinnander, VD på Emotions Logistics AB.

 

Kontakt

Senergia AB

Thomas Lithner

VD

070-421 23 74

Emotion Logistics AB

Markus Kinnander

VD

070-976 40 86

Om Senergia

Senergia är en ledande nordisk grossist inom solenergiutrustning, elbilsladdning och energilagring. Bolaget har uppnått en marknadsledande position genom att erbjuda kunderna ett brett sortiment av produkter kombinerat med en effektiv logistiklösning. Samt kvalificerad teknisk kompetens med systemutbildning som en central del av bolagets erbjudande.

Om Emotion Logistics

Emotion Logistics AB är ett dotterbolag till Börjes Logistik & Spedition AB och levererar tredjepartslogistik till starka varumärken som säljer direkt till konsument eller via återförsäljare. Bolaget finns på sex adresser i Sverige med ca 120 medarbetare och 45 000 kvm logistikytor.

Följ oss

Education Template