Senergia är en grossist som är specialiserad på solenergi.

Senergia distribuerar de produkter som behövs för att skapa solenergi. Vi säljer och levererar i Sverige, Norge och Finland.

Specialiserad inom energibranschen

Vi är främst till för dig som är specialiserad inom energimarknaden och för dig som avser att förbättra ditt erbjudande inom solenergi.

Tekniskt affärsstöd

Senergia erbjuder och ger tekniskt affärsstöd till dig som är ett professionellt bolag och är entreprenör inom branschen.
Som kund hos Senergia får du förutom vårt produktutbud ett tekniskt affärsstöd.

p

Utbildning

Vi erbjuder utbildning för dig som önskar det. Hur du räknar, dimensionerar, beställer, monterar. Tillstånd och besiktning.

Kontakta oss

Stockholm
Gustav III:s Boulevard 1 b
169 72 Solna
Sverige

Helsingfors
Bulevardi 30 B 1
00120 
Helsingfors
Finland

Oslo
Edvard storms gate 2
0166 Oslo
Norge

+46 08-211 000