Att solen kommer att förse oss med mer och mer energi är vi alla överens om.

Vi bryr oss

Globalt står världen inför en klimatutmaning. Lösningen är minskade utsläpp av de växthusgaser som bidrar till förändringar av klimatet.
Omställningen till ny ren energi är en viktig pusselbit i lösningen och solenergi är en avgörande faktor. Vi behöver ställa om vår energiförsörjning. Vi behöver alternativ.

Efterfrågan av de produkter som behövs för att generera solel ökar kraftigt år efter år. Vi tror på en framtid med många bolag, alla specialiserade inom olika områden och som alla hämtar sin kraft från solen. Med ökad efterfrågan kommer kraven på materialförsörjning och trygga leveranser att öka. Senergia vill vara din naturliga partner.

Vi ger en säker och trygg relation med alla som vill arbeta med oss.

FAQ

Vad är förnybar energi?

Förnybara energikällor tillförs ständigt ny energi från solen och tar därför inte slut. Utnyttjar man dessa förnybara källor får man oändligt med energiresurser som används för att ett samhälle ska fungera. Icke förnybar energi skapas istället av ändliga källor, alltså källor som faktiskt kan ta slut.

I Sverige har vi goda möjligheter att utnyttja den förnybara energin, och inom EU har man bestämt att 20 procent av medlemsländernas energikonsumtion ska komma från förnybara källor år 2020.

Läs mer på Naturskyddsföreningens nätsida

Vad är icke förnybar energi?

Dessa källor tar slut när man har använt upp resurserna och kan ta flera miljoner år att återskapa. Exempel på icke förnybara energikällor är så kallade fossila bränslen:

  • Olja
  • Kol
  • Bensin
  • Naturgas

Fossila bränslen har skapats under flera miljoner år och utvinning av dessa källor kan innebära stora miljöfarliga risker för djur och natur.

Varför är förnybar energi bra?

Förnybar energi är bra för att den är sparsam mot naturens resurser.
Förnybar energi hämtas ur ständiga energikällor som aldrig tar slut, och är därför en metod som är hållbar för framtiden. De icke förnyelsebara energikällorna, som exempelvis olja, kol och naturgas är resurser på vår jord som har skapats under miljoner år.

När fossila bränslen är slut tar det alltså otroligt lång tid för dem att återskapas. Utvinningen av resurserna kan dessutom vara mycket skadlig för djur och natur. Sett ur ett miljöperspektiv är förnybar energi med andra ord det bättre alternativet.

Vilka förnybara energikällor finns det?

Det finns solenergi, vattenkraft, vindkraft och biobränsle

Är vattenkraft en förnybar energikälla?

Ja, vattenkraft är en förnybar energikälla.

Vattnets rörelse skapar energi som via en turbin blir till el. För att kunna utnyttja energin skapas vattenkraftverk i vattendrag, där man får vattnet att strömma ordentligt.

Är vindkraft en förnybar energikälla?

Ja, vindkraft är en förnybar energikälla.

Vindkraften utnyttjar vindens rörelse och omvandlar detta till el i vindkraftverk. Där vindarna är som starkast, exempelvis på kuster eller ute i havet kan stora vindkraftsparker byggas. Vinden får kraftverkets vingar att snurra och genom en generator blir rotationen till el.

Vilken förnybar energikälla är bäst?

Vilken förnybar energikälla som är bäst beror på vilka förutsättningar den har och hur den ska utnyttjas.

Vattenkraft är den bästa förnybara energikällan att utnyttja på ställen där rörelsekraften är stark och där ett kraftverk inte stör djurlivet.

Solenerg
i är den bästa förnybara energikällan på platser där solens strålning är så stark och konstant att solcellerna ger bästa möjliga effekt. Detsamma gäller vindkraft.

Vindkraft är såklart bäst på ställen där det är blåsigt och där elen som produceras kan användas på ett lämpligt sätt, sett till hur stor effekten blir av den.

Vattenkraft, solenergi, vindkraft – Vilken energikälla som är bäst kan alltså variera.

Kontakta oss

Stockholm
Gustav III:s Boulevard 1 b
169 72 Solna
Sverige

Helsingfors
Bulevardi 30 B 1
00120 
Helsingfors
Finland

Oslo
Edvard storms gate 2
0166 Oslo
Norge

+46 08-211 000