Guide – Så uppgraderar du din solcellsanläggning till Solel 2,0

”Jag har redan en annan växelriktare, kan jag byta till Ferroamp?”

Kanske funderar du efter något år på att din solcellsinstallation inte blev exakt som du tänkt dig? Eller att du inte fått alla de funktioner som du skulle önska av en solcellsanläggning? Kanske önskar du bygga ut med batterilagring, du behöver bättre utnyttja din huvudsäkring vid elbilsladdning eller om du vill utnyttja Ferroamps fasbalanseringteknologi så finns det alla möjligheter i världen att uppgradera ett redan befintligt system.

 

Vilka anledningar finns det att uppgradera?

  1. Uppgradera med Ferroamp och Batteri

Kan din nuvarande solcellsanläggning inte uppgraderas med batteri är Ferroamp lösningen för dig. Ferroamp har 3st olika kompatibla batterier av olika storlek och kemi. Privatpersoner kan söka batteribidrag bidrag på 60% eller max 50 000kr för batteri + växelriktar-paket. Batteribidraget inkluderar förutom batteriet även smarta energihubbar. Dvs ett köp av en Energy Hub 14kW/20A med ett Nilar 5,76kWh-batteri ryms i dagens bidrag.

 

2. Maximal elbilsladdning

Dagens elbilar och laddhybrider använder mestadels enfasladdning när man laddar dom.
Med en Ferroamp Energy Hub kan man exempelvis utnyttja hela 36A endaslast på endast 16A huvudsäkring.
Detta möjliggör snabbare och effektivare elbilsladdning

 

 

3. Minska huvudsäkring

Med Ferroamps världsunika fasbalansering kan du sänka din huvudsäkring i din fastighet och spara hundralappar per år i fasta avgifter

 

Behålla eller byta ut?

 

Alternativen är att byta ut befintlig växelriktare (om den är av strängväxelriktartyp, ex. Fronius eller SMA) eller ha en parallell växelriktare om du har ett optimerat system (SolarEdge).

Om man vill komplettera sin solcellsanläggning med ett Ferroampsystem finns det goda möjligheter att uppgradera sitt system!

 

Befintlig strängväxelriktare

Alt 1. Parallell Ferroamp-anläggning

Om man låter sin befintliga växelriktare vara kvar kommer man fortfarande se sin solelproduktion i sin app för den tillverkaren. Ferroamp-växelriktaren kommer arbeta parallellt med det befintliga systemet och Ferroampens strömtransfromatorer kommer mäta importerad och exporterad el. Om man har ett batteri så kommer man få något högre förluster i ett sådant system pga att solelen (som är likström) måste omvandlas till växelström av den befintliga strängväxelriktaren och sedan omvandlas tillbaka till likström in i batteriet som är kopplat till Energihubben.
När man sedan skall använda den lagrade energin omvandlas likströmmen i batteriet tillbaka till växelström som går ut i elnätet i fastigheten. Totalt alltså 3st omvandlingar, där man tappar ca 3% pga omvandlingsförluster.

 

Alt 2. Ersätt befintlig växelriktare

För att veta om Ferroamp kan ersätta den befintliga växelriktaren (med minimal arbetsinsats) måste man först kontrollera strängarna. Dessa skall inte ha en högre spänning än 720Vmpp. Detta måste kontrolleras av de befintliga panelernas datablad. Du kommer behöva ersätta varje sträng med Ferroamps solsträngsoptimerare.

 

Ett sådant system kommer få lägre förluster totalt sett på grund av att solelen kan laddas rakt in i ett batteri utan att omvandlas till växelström. Dessutom är systemet utbyggbart om fler solpaneler skall adderas i framtiden!

 

Exempel: En villa har 34solpaneler kopplade 20st i serie på ett södertak (slinga 1) och 14st i serie på ett östtak (slinga 2). Växelriktaren är av typen Fronius Symo 8,2-3-M. Panelerna är av typen Trina Solar 300Wp med en Vmpp på 32,6V.

 

Lösning: Slinga 1 har en spänning på 20×32,6=652V. Dvs mindre än 720V. Dvs spänningen är OK.
Slinga 2 har en spänning på 14×32,6=456,4V. Också det mindre än 720V. Dvs spänningen OK.
Slinga 1 och Slinga 2 ersätts av 2st SSOer (solsträngsoptimerare) och den befintliga växelriktaren säljs på blocket.

 

 

Befintligt optimerat system (SolarEdge)

Om det sitter en optimerare under varje panel kommer man inte kunna ansluta en sådan slinga till Ferroamps system. Detta för att SolarEdge optimerare endast är kompatibla med SolarEdges växelriktare.

 

Alt 1. Parallell Ferroamp-anläggning

Det enklaste sättet att komplettera ett SolarEdge-system med batterilagring, om man inte byter till en SolarEdge-kompatibel växelriktare kallad StorEdge*, är att komplettera med ett Ferroamp-system. Precis som ovan beskrivet kommer då de två växelriktarna från Ferroamp och SolarEdge arbeta parallellt i elsystemet i fastigheten, precis på samma sätt som man har både tvättmaskin och diskmaskin anslutet till samma elnät i fastigheten.

 

Alt 2. Ersätt befintlig växelriktare

Om man bestämt inte vill ha ett helt Ferroamp-system och tidigare har ett SolarEdge-system måste samtliga optimerare monteras ner från taket. Dessutom kan det krävas att strängarna kopplas om på taket för att passa Ferroamps Solsträngsoptimerare. Denna lösning är både arbetsintensiv och krävande!

 

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

Solverwp- WordPress Theme and Plugin