Senergia Flex Services

Senergia Flex Services möjliggör optimering av energiresurser i stor och liten skala. Med vårt dedikerade team och marknadledande hård- och mjukvara kan vi ta ditt batteriprojekt till en batteriinvestering. Energilagring är en schweizisk armékniv med mängder med användningsområden, men för att få ut nyttan måste resursen optimeras

Optimeringen av energiresurser sker på flera energimarknader samtidigt, exempelvis flexmarknader, intra-day och day-ahead. Energilagrinssystemen kan optimeras enligt dina önskemål och krav för att generera den maximala nyttan ur resursen.

Hur kan man använda ett energilager?

Öka egenanvändningen

Ikon2

Tidsstyrning av laddning

Ikon6

Kapa effekttoppar

Effekt

Off grid

Ikon1

Spotprisarbitrage

Ikon3

Frekvensmarknadstjänster

Ikon7

Vad är en aggregator?

Aktören

En aggregator är en aktör på elmarknaden som aggregerar (samlar ihop) flera flexibla resurser som paketeras så att resurserna kan delta på elmarknaden som en enda enhet

Resursen

Aggregatorn möjliggör att resurserna som aggregerats erhåller ersättning för de tjänster som de utfört åt elsystemet.

Business Case C/I

Huawei Smart ESS 100 kW

Vi har en spännande affärsmöjlighet inom energilagring till höger om denna text. Eftersom produktionen och efterfrågan av energi fortsätter att öka världen över, behöver vi hitta alternativa sätt att lagra energi på ett effektivt och hållbart sätt. Att investera i energilagring möjliggör också lägre energikostnader för företag genom att lagra energi när priserna är låga och använda den när priserna är höga. Genom att investera i energilagring kan vi också minska vårt beroende av fossila bränslen och säkerställa en mer hållbar energiförsörjning. Denna affärsmöjlighet är en chans för investerare att vara med i den växande marknaden för energilagring och bidra till en mer hållbar framtid.

FFR

Fast frequency reserve


Aktivering
Vid större frekvensavvikelser, i bruk vid låg tröghet

Hastighet
En sekund

FCR-D

Frequency Contatinment Reserve for Disturbances


Aktivering
I händelse av större frekvensavvikelser
Hastighet
Några sekunder

FCR-N

Frequency Contatinment Reserve for Normal Operation

Aktivering
Ständing aktivering
Hastighet
Ett par minuter

aFRR

Automatic Frequency Restoration Reserve


Aktivering
Används vid specifika tidpunkter på dagen

Hastighet
Fem minuter

mFRR

Total Nordic balancing powermakets

Aktivering
Vid behov
Hastiget
15 minuter

Kompabilitet

Växelriktare Flower Checkwatt Varberg Energi
Huawei M1 & M5 (MB0)
LUNA2000 C/I (100kW)
LUNA2000 Utility (2MW)
SAJ H2
Growatt APX (Villa)
Fronius Symo GEN24
Ferroamp

*Listan uppdaterad 2023-11-23

Senergia Play

Senergia Play träffar aggregatorn Flower VD John Diklev. Flower har en plattform (Power Refinery) som använder resurser i elnätet så som batterier, elbilsladdare och solcellsparker och styr dessa på ett sätt så att elnätet stabiliseras och man genererar pengar till anläggningsägarna. Häng med på ett samtal om elnätets utmaningar, frekvensmarknader och hur vi håller balansen i framtidens elsystem.

FAQ

En aggregator är en aktör på energimarknaden som samlar ihop flera resurser till större enheter som sedan kan erbjuda sina tjänster som kan säljas på elmarknaden. Det kan vara resurser som både kan öka och minska sitt effektuttag eller i form av energilager. Aggregatorn skulle kunna ses som en gemensam ”förvaltare” av resurser som hjälper ägarna av dessa resurser att maximera avkastningen från sina investeringar

Frekvensmarknaden är en marknad som tillhandahålls av Svenska Kraftnät. I händelse av att frekvensen avviker har Svenska Kraftänät upphandlat resurser (exempelvis batterier) som står redo att aktiveras i händelse av störningar i elnätet. De upphandlade resurserna får betalt för timman de var redo oavsett om de aktiveras eller inte. Tack vare att aggregatorn använder flera resurser kan de samla ihop flera resurser som tillsammans verkar som ett gemensamt system.

De olika marknaderna ställer krav på hur snabb man måste vara och vilken effekt som man måste kunna leverera. FFR är den snabbaste av marknaderna där batteriet skall klara att leverera från signal till full effekt på några hundra millisekunder. För FCR-D ned och upp är det i storleksordningen några sekunder som tillåts maximalt. Både FFR och FCR-D är det relativt kort tid som batteriet måste vara igång. FCR-N kräver inte samma snabbhet men däremot en längre uthållighet (1h). Detta gör att batteriet kräver mer energi, slits mer och det är inte en lika lukrativ marknad.

Aggregatorn använder mängder med mindre system och styr dom som ett stort. Man erbjuder batteriernas effekt till marknaden och får betalt för att hjälpa elsystemet att hålla balans mellan produktion och konsumtion. Batteriägaren får pengarna utbetalade till sig från sin aggregator.

Det beror på vilken aggregator du väljer. Vissa har en setup där du har aggregatorn som både elhandelsbolag och aggregator medan andra har separerat dom och där du kan ha en elhandlare och en annan aggregator. Se till att kolla upp vilka krav som ställs på ditt elhandelsbolag beroende på vilken aggregator du väljer.

Framtida ersättningar är alltid svåra att sia om. Det man vet idag är att ersättningsnivåerna är väldigt höga. Ju fler batterier som byggs kommer ersättningen att dela på minska. Dessutom kommer flertalet stora batterier installeras under 2024 och 2025. Dessa kommer påverka hela marknaden. Att ersättningsnivån kommer minska råder det ingen tvekan om, men marknaden och behovet av stabilisering är viktigt för vår framtida elektrifiering och utbyggnation av förnybar energi. Det är dock viktigt att se sitt batteri som en långsiktig investering och att man i framtiden kan använda batteriet på ett annat sätt än idag, det är bara en fråga om vilken mjukvara som styr. Att man då har ett batteri som under sina första 3-5 år i drift tjänade så mycket pengar att det redan är avbetalat är ingen nackdel då heller.

Senergias Batteriguide

Ladda hem Senergias batteriguide där du kan läsa mer om de olika batterilagringslösningarna som
Senergia erbjuder

Bli vår installatörpartner idag!

Registrera dig snabbt och enkelt i vår webbshop!

Solverwp- WordPress Theme and Plugin