Leverans vid vinterväglag

Vad gäller vid leverans i vinterväglag?

Vid leverans på vinterväglag gäller olika åtgärder och ansvarsfördelningar beroende på omständigheterna och den plats där leveransen ska ske.
Nedan är några generella riktlinjer:

  1. Mottagarens ansvar: Mottagaren har ansvar för att se till att vägen fram till leveransplatsen är säker och framkomlig för lastbilen som levererar. Detta innebär att mottagaren bör vidta åtgärder för att förhindra eller hantera snö och is på vägen.

  2. Vid snö: Om det finns snö på vägen bör mottagaren skotta eller ploga vägen för att skapa en säker och framkomlig passage för leveransfordonet.

  3. Vid is: Om vägen är isig, bör mottagaren se till att den sandas eller saltas för att minska halkrisken och säkerställa att lastbilen kan nå leveransplatsen säkert.

  4. Privat väg och gårdsplaner: Dessa rekommendationer gäller särskilt för privat väg fram till huset, gårdsplaner och garageuppfarter. Mottagaren bör se till att dessa områden är fria från snö och is för att underlätta leveransen.

  5. Leverans i garage: Om mottagaren önskar leverans i sitt garage och chauffören anser att detta är möjligt och säkert att utföra, kan detta ordnas. Dock kan det vara mer komplicerat under vinterväglag på grund av halka.


Det är viktigt att följa dessa riktlinjer för att säkerställa en smidig och säker leverans, särskilt under vinterväglag där vägarna kan vara farliga. Kommunikation mellan mottagaren och leveransföretaget är också viktig för att klargöra detaljer och förväntningar inför leveransen.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

Solverwp- WordPress Theme and Plugin