Nya installationskrav för laddstationer

Från och med den 9 maj 2024 gäller nya installationskrav för RCD (Residual Current Device) vid installation av laddstationer enligt SEK Handbok 444, utgåva 4. Dessa förändringar påverkar flera laddboxar som finns på marknaden. Här är några viktiga punkter:

Val av jordfelsbrytare

  • Jordfelsbrytare som skyddar varje inkopplingspunkt bör ha en likströmsimmunitet motsvarande minst typ A och en märkutlösningsström som inte överstiger 30 mA.
  • För laddningsstationer för elfordon som är utrustade med ett uttag eller anslutningsdon enligt SS-EN 62196-serien, bör åtgärder mot likströmsfelströmmar vidtas. Detta gäller även om sådant skydd redan finns inbyggt i laddningsstationen.
  • Åtgärder för varje inkopplingspunkt kan bestå av:
    • Jordfelsbrytare av typ B.
    • Jordfelsbrytare av typ A i kombination med en anordning för restströmsdetektering (RDC-DD) enligt IEC 62955.
    • Jordfelsbrytare bör överensstämma med standarderna SS-EN 61008-1, SS-EN 61009-1, SS-EN 60947-2 eller SS-EN 62423.

Påverkan av olika fabrikat

Charge Amps Halo: Inga förändringar krävs. Den har ett internt DC-skydd enligt kraven i EN IEC 61851-1, och vid installation krävs en extern RCD av typ A.

 

Charge Amps Aura: Tidigare modeller ersätts av två nya modeller med inbyggd jordfelsbrytare Typ-B. Modellerna är OCPP-baserade och finns med eller utan 4G. Dessa nya modeller uppfyller de nya installationskraven.

Artiklar som utgår:

Charge Amps Aura OCPP (artikelnummer: 130909)

Charge Amps Aura 4G OCPP (artikelnummer: 130908)

Ersätts med följande artiklar:

Charge Amps Aura (RCD) (artikelnummer: 131502)

Charge Amps Aura 4G (RCD) (artikelnummer: 131503

Charge Amps Dawn:
 Inga förändringar krävs. Den har en intern RCD typ B enligt kraven i EN IEC 61851-1.

 

Wallbox AC-laddare: För att uppfylla kraven vid installation av Wallbox AC-laddare bör skydden som ska ingå i installationen vara enligt något av följande alternativ:

En extern jordfelsbrytare typ B.

En extern jordfelsbrytare typ EV.

Modeller som Wallbox Pulsar Max, Wallbox Pulsar Pro, Wallbox Copper SB har också specifika krav på externa jordfelsbrytare

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

Solverwp- WordPress Theme and Plugin