Stor solpark redo 2024 i Nyköpings kommun

En solpark på 20 megawatt, motsvarande energianvändningen för 1000 villor, planeras att byggas i Studsvik, Nyköpings kommun.

 

Solparken är resultatet av ett samarbete mellan Better Energy Sweden och Senergia AB.

Senergia lanserade projektidén till Studsvik AB och Better Energy och har stöttat projektet från start. Det är energibolaget Better Energy Sweden AB som utvecklar och bygger projektet samt kommer att drifta den färdiga solparken.

Tillstånden för byggnation av en solpark i Studsvik Tech Park är klara och entreprenaden beräknas starta i slutet av 2023. Anläggningen kommer att vara uppkopplad mot det vanliga elnätet och därmed bidra till att avlasta nätet i regionen och inte minst kunna förse lokala verksamheter med grön el. 


– Det är med glädje jag nu ser att projektet går mot verklighet, säger Thomas Lithner, VD Senergia AB.


–  Better Energy grundades med syftet att accelerera övergången till förnybara energikällor. Den kommande solparken i Studsvik visar att storskalig grön elproduktion kan anläggas nära lokal konsumtion i Sverige och därmed bidra till den gröna omställningen med ren energi från solen, säger Andreas Brännström, VD Better Energy Sweden.


Solparken planeras anslutas till elnätet under 2024.


Om Senergia

Senergia är ledande distributör i Norden och en partner för installatörer inom solenergi, elbilsladdning och energilagring. Företaget levererar produkter från kvalitetssäkrade tillverkare och driver även marknadsledande kompetensutveckling genom utbildning och certifieringar för solenergi-branschen. All vidaredistribution klimatkompenseras.


Om Better Energy

Better Energy är ett förnybart energibolag som skapar ny grön energi från solen. Grön, hållbar energi som minskar CO2-utsläppen, stärker den biologiska mångfalden och dessutom är billigare än kol, olja och gas. Better Energy utvecklar, bygger, äger och driver solparker som förser företag, städer och länder med grön energi, och är en av de snabbast växande leverantörerna av solenergi i norra Europa med en pipeline på över 10 GW solparker.


För mediaförfrågningar vänligen kontakta


Thomas Lithner, VD Senergia AB                                

thomas.lithner@senergia.se
070 – 421 23 74


Andreas Brännström, VD Better Energy Sweden AB

ab@betterenergy.com

070 – 508 44 02

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

Solverwp- WordPress Theme and Plugin