Inlägg 1 – Vi guidar dig genom MC4-Djungeln!

Hur var det nu med MC4-kontakterna?

För aktörer på solcellsmarknaden har det länge varit känt att det är skillnad på en kontakt och en kontakt. Historiskt på svenska marknaden, med sina höga arbetskostnader, har många länge använt sig av snabbkontakter. Dessa har länge varit den vanligaste typen av kontakt som används i en solcellsinstallation. I takt med att branschen växer har också medvetenheten om standarder, regler och lagar ökat. Men det finns fortfarande kunskapsluckor att fylla. Därför kommer Senergia löpande presentera inlägg i Teknikbloggen, där detta är det första inlägget!

Så, om vi börjar från början: vad är en MC4-kontakt? MC4 står för Multi Contact (version 4). Bolaget Multi Contact köptes upp av det schweiziska bolaget Stäubli. De tillverkar kontakter i alla dess former och storlekar. De är idag den enda tillverkaren av vad som kallas MC4 original.

Bara för att en kontakt är ”MC4-kompatibel” betyder det inte att de är typtestade och godkända att installera mot varandra. Det betyder att även om två olika fabrikat av kontakter klickar ihop, så betyder det inte att de faktiskt passar. Därför, om man lusläser manualer från både växelriktare och solpaneler så är det väldigt tydligt att samma tillverkare av kontakt måste användas i en installation.

När kontakter från olika tillverkare kopplas ihop finns det flera möjligheter till problem som kan bli förödande för en solcellsinstallation. Rent statistiskt är dessutom problem på DC-sidan i installationer överrepresenterade där en av de största orsakerna är just problem med MC4-kontakter. Faktum är att första branden har redan skett. En villa utanför Borås brann 2018 på grund av felaktig kontaktering på DC-sidan.

Hur skall man som installatör då resonera?

För det första så kommer man behöva skaffa sig djupare koll på vilka MC4-kontakter som är aktuella för respektive installation. Längst ned i detta inlägg listar Senergia sina produkter och vilka kontakter som skall användas. Det är också viktigt att rätt verktyg används samt att kontaktens montageinstruktioner. Kort och gott kan man säga att kontaktera är ett hantverk och det gäller att ha rätt krimptång.

Vad är det då som händer vid felaktig kontaktering? Det som kan hända är i slutändan att det blir varmgång i kontakten som till slut gör att resistansen inne i kontakten blir så stor att kontaktblecken brinner av och man får en ljusbåge. Problemen som kan uppkomma kan både vara problem med IP-klassning, ökad resistans i kontaktbleck eller olika material i kontakten som orsakar värmeproblem.

Det som kan hända för de installatörer som inte följer tillverkarens anvisningar gällande rätt kontakter kan i slutändan vara tunn is gällande försäkring vid ev. brand. Dessutom förvärkas garantier vilket kommer vara problematiskt vid reklamationsärenden.

Men, det finns en ytterligare aspekt som komplicerar det hela och det är när tillverkare av både solpaneler och växelriktare beställer tredjepartstester av exempelvis TÜV eller andra certifieringsinstitut. Dessa kan då gå i god för att just de kontakterna de använder är kompatibla mot exempelvis Stäublis MC4. Ett exempel på en sådan tillverkare är Trina Solar. På växelriktarsidan så gör SolarEde det liknande där de går i god för att deras optimerare är kompatibla med fler kontakter än just den som sitter i optimeraren som standard.

Det som också kan vara intressant att lyfta till debatten angående MC4-kontakter är problematiken med en avsaknad av standard. Att en bransch som är vital i omställningen mot ett förnyelsebart samhälle inte lunder de senaste 20 åren lyckats frambringa en gemensam standard för kontakter. Både med tanke på de stora problemen som finns med tanke på brand och säkerhet men också på de rent affärsmässiga grunderna. Är det verkligen rimligt att några få kontakttillverkare kan diktera villkoren till en hel bransch. Där man som installatör tvingas köpa just de certifierade eller godkända kontakterna. Om inte det görs riskerar man själv stå med ansvaret, då man inte följt tillverkarens anvisning och garantivillkor.

 

Kom-ihåg-lista (till solcellsinstallatörer)

  • Använd alltid samma tillverkares kontakt. Detta gäller både solpaneler, optimerare och växelriktare.
  • Använd rätt verktyg (både crimptång och vridnyckel)

Lista över MC4-kontakter hos Senergias leverantörer

Paneler:

Paneltillverkare       Kontakt
Trina                          TS4
Longi                         Stäubli MC4
Phono                       Stäubli MC4

 

Växelriktare:
Fabrikat              Kontakt                                   Kommentar
SMA                      Sunclix                                    Ingår vid leverans
Ferroamp              Sunclix                                    Kontakten sitter i SSOn. Ingår vid leverans.
Fronius                  Ingen kontakt                        Har skruvplint.
Huawei                  Stäubli MC4                           Ingår vid leverans
SolarEdge              Stäubli MC4
Amphenol H4
Amphenol UTX                       Växelriktaren har Stäbli MC4.
Canadian Solar T4                 Optimeraren enligt lista (Ladda ner listan här)
(Titan)

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

Solverwp- WordPress Theme and Plugin